Vzpostavite partnerski odnos, kakršnega si želite, s partnerskim coachingom.

Izberite opcijo, ki vam bo najbolj optimalno pomagala pri vašem partnerskem odnosu!

PLAČLJIV proces (za par)

Vsebuje pomoč coacha in vaje.
397
  • VSEBUJE:
  • Vse kot v partnerskem coachingu za eno osebo.
  • PLUS
  • Pregledi rezultatov vaj in razgovori po vsakem modulu so izvedeni z vsakim partnerjem ločeno.
  • Na koncu je namesto posameznega možen skupen razgovor z obema partnerjema do 60 minut.

Partnerski coaching za boljši partnerski odnos

Pin It on Pinterest